Χάλαβρο open bar

 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
 • Χάλαβρο open bar
-15% στο φαγητό και στα cocktails (έως τις 18:00)

Το συγκρότημα κτιρίων επί της οδού Κοραή & Μιλατου, κατασκευάστηκε στις αρχές του 1900. Αποτελείται από τρία κτήρια σε σχηματισμό Γ τα οποία περικλείουν ένα αύλειο χώρο. Αποτέλεσαν κατοικία για γνωστή οικογένεια της πόλης έως και τις αρχές του 1980 οπότε κ εγκαταλείφθηκαν.
Αποτέλεσμα της εγκατάλειψης ήταν & η καταστροφή όλου του πρώτου ορόφου & της στέγης του κτιρίου επι της οδού Κοραή μια δεκαετία αργότερα.
Αυτός ο χώρος γέννησε το ΧΑΛΑΒΡΟ open bar στην καρδιά της πόλης.

6945 699 292
Μιλάτου 10